in , , , , , ,

โรงเรียนนานาชาติ หลักสูตรอเมริกัน คืออะไร ดีไหม เรียนอะไรบ้าง?

โรงเรียนนานาชาติ หลักสูตรอเมริกัน คืออะไร ดีไหม เรียนอะไรบ้าง?

สารบัญ

หลักสูตรอเมริกัน คืออะไร?

โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอเมริกัน คือโรงเรียนที่สอนโดยอิงหลักสูตรตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา เช่น วิชาภาษาอังกฤษ, ศิลปะ, คณิตศาสตร์, ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์, วิทยาศาสตร์ เป็นต้นอย่างไรก็ตามโรงเรียนแต่ละแห่งอาจจัดหลักสูตรและแนวการสอนที่ไม่เหมือนกัน อาจมีรายละเอียดแตกต่างกันไปบ้าง เช่น สไตล์การสอน, สไตล์การประยุกต์, บางโรงเรียนสอนศาสนาควบคู่กับวิชาการ หรือ อาจเปิดสอนโดยใช้หลักสูตรอเมริกันร่วมกับโปรแกรมอื่น ๆ เช่น โปรแกรม IBกล่าวคือ ตอนเกรด 11-12 นักเรียนจะสามารถเลือกได้ว่าอยากลงเรียนโปรแกรม IB หรือ AP หรือมีเฉพาะ Diploma ของโรงเรียน … แต่บางโรงเรียนอาจเปิดสอนเพียงแค่เฉพาะโปรแกรม AP เท่านั้น (โดยไม่มี IB) แต่ได้ Diploma ของโรงเรียนตามปกติ … นอกจากนี้ พูดถึงเรื่องการรับรองจากองค์กรที่ดูแลมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาโรงเรียนที่สอนหลักสูตรอเมริกันมักจะได้รับการรับรองจากองค์กรจากฝั่งอเมริกา เช่น Western Association of Schools and Colleges (WASC) และ Common Core State Standards

อ่านทีหลัง

ข้อดี ของโรงเรียนนานาชาติ หลักสูตรอเมริกัน

จุดเด่นของการเรียนในโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอเมริกัน คือ นอกจากจะส่งเสริมเรื่องวิชาการแล้ว จะเน้นเรื่องความ Creative, ส่งเสริมด้านความ Individual หรือ ปัจเจกชน มีกิจกรรมให้นักเรียนทำ ทั้งกีฬา ดนตรี ศิลปะ ฯลฯ เพื่อให้เด็กนักเรียนค้นพบตัวเองว่าตัวเองชอบอะไร ถนัดด้านไหน อยากทำงานอะไรในอนาคต พร้อมกับสอนสกิลการเข้าสังคม (Social Skills) การคิดแบบ Critical Thinking หรือการคิดชิงวิพากษ์ และดูแลเตรียมพร้อมเด็กด้านการเรียนต่อเข้ามหาวิทยาลัยไปพร้อม ๆ กันด้วย

จากที่กล่าวไป พ่อแม่จะเห็นได้ว่าที่หลักสูตรอเมริกันก็มีเป้าหมายปลายทางต้องการส่งเด็กถึงฝั่ง ให้เข้ามหาวิทยาลัยที่อยากเข้า ได้ทำงานในสายงานที่ใช่ ซึ่งเพียงแค่วิชาการคงไม่พอ แต่ทักษะด้านสังคม และทักษะด้านความคิด ก็มีส่วนช่วย … ส่วนการค้นพบตัวเองนั้นก็ช่วยให้เด็กมีชีวิตที่มีความสุข ได้มุ่งลุยไปในสายทางที่ถนัดตั้งแต่ยังเด็ก เป็นการโปรโมท Individual ที่ทำให้ผู้เรียนมีความสุข และปูทางเพื่อสร้างผู้ใหญ่ในอนาคตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตรงกับความจริงบนโลกนี้ที่ว่า คนแต่ละคนมีความถนัดไม่เหมือนกัน และแต่ละคนก็มีเรื่องที่ตัวเองทำได้ดีมากกว่าคนอื่น …

ส่วนด้านวิชาการนั้น หากเลือกที่จะให้ลูกเรียนหลักสูตรอเมริกันแล้ว พ่อแม่สามารถช่วยส่งเสริมลูกและชี้แนะให้เห็นความสำคัญด้านวิชาการ วินัยและหน้าที่ เพื่อให้เด็กฝึกบริหารจัดการเวลาและตัวเอง จะทำแต่สิ่งที่ชอบอย่างเดียวไม่ได้ ต้องต้องใจเรียนด้านวิชาการด้วย ซึ่งสำหรับโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอเมริกันบางแห่งอาจสนับสนุนให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลือกเรียนโปรแกรม Advanced Placement (AP) หรือ โปรแกรม International Baccalaureate (IB) หากโรงเรียนเปิดสอน ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้เป็นการเรียนในเกรด 11-12 ที่เข้มข้นทางวิชาการและค่อนข้างท้าทาย

ระดับชั้นในโรงเรียนนานาชาติระบบอเมริกา

อายุ (ปี)ระบบไทยระบบ USระบบ UK
(เฉพาะอังกฤษ)
Key Stage
(เฉพาะอังกฤษ)
2.6+เนอร์สเซอรี่NurseryPre-NurseryEarly Years Foundation
3-4อนุบาล 1Pre-K 1NurseryEarly Years Foundation
4-5อนุบาล 2Pre-K 2ReceptionEarly Years Foundation
5-6อนุบาล 3KindergartenYear 1KS 1
6-7ป. 1Grade 1Year 2KS 1
7-8ป. 2Grade 2Year 3KS 2
8-9ป. 3Grade 3Year 4KS 2
9-10ป. 4Grade 4Year 5KS 2
10-11ป. 5Grade 5Year 6KS 2
11-12ป. 6Grade 6Year 7KS 3
12-13ม. 1Grade 7Year 8KS 3
13-14ม. 2Grade 8Year 9KS 3
14-15ม. 3Grade 9Year 10KS 4 (IGCSE, Fifth Form)
15-16ม. 4Grade 10Year 11KS 4 (IGCSE, Fifth Form)
16-17ม. 5Grade 11Year 12KS 5 (A Level, Sixth Form)
17-18ม. 6Grade 12Year 13KS 5 (A Level, Sixth Form)
สอบGAT/PATSATA-Level 

หลักสูตรอเมริกา เรียนอะไรบ้าง ต่างหรือคล้ายกับไทยยังไง

 • ในชั้นอนุบาล (Kindergarten) ช่วงอายุ 5 ขวบ … เด็ก ๆ หลักสูตรอเมริกันบางโรงเรียน … อาจถูกสอนเรื่องการเข้าสังคมตั้งแต่เด็ก เช่น การคุยกับเพื่อน จะเริ่มบทสนทนายังไงดี หรือ ถ้าเพื่อนกำลังพูดเรื่องหนึ่งอยู่…เราจะสนับสนุนเพื่อนเพื่อเข้าไปร่วมในบทสนทนายังไงได้บ้าง, สอนเรื่องการจัดการอารมณ์แบบเหมาะสม, สอนเนื้อหาวิชาการตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการไทยหรือตามระบบอเมริกัน, ศิลปะ, สอน Phonics หรือ การฝึกอ่านและเขียนภาษาต่าง ๆ, มี Station ต่าง ๆ ให้เรียนรู้ ควบคู่ไปกับการให้ออกกำลังกายเคลื่อนไหว และกิจกรรมในหลักสูตร เป็นต้น
 • ในระดับประถมและมัธยม เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้วิชาการตามรายวิชาบังคับตามหลักสูตร และสนับสนุนให้ทำกิจกรรม ทั้งศิลปะ, กีฬาและการออกกำลังกาย, ดนตรี พร้อมกิจกรรมในและนอกหลักสูตรไปพร้อมกัน เมื่อเรียนถึงชั้นมัธยมปลายช่วงเกรด 11-12 จะเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย

หมายเหตุ: พิมพ์จากประสบการณ์ส่วนตัวและคนรอบตัว ซึ่งแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกัน

หลักสูตรอเมริกัน ดีไหม?

ต้องบอกก่อนว่า เรื่องความชอบหรือสไตล์เป็นเรื่องค่อนข้างส่วนบุคคล แต่ละคนคิดไม่เหมือนกัน ถ้าครอบครัวคุณเป็นคนอเมริกันหรือต้องการให้ลูกไปเรียนต่อที่อเมริกาคุณก็อาจจะตัดเลือกใจได้ไม่ยาก อาจเลือกโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอเมริกันไปเลย … แต่ทีนี้ … สำหรับครอบครัวไทย ที่ไม่เคยมีใครเรียนหลักสูตรนานาชาติมาก่อน ก็อาจจะรู้สึกว่าตัดสินใจไม่ถูก ซึ่งในความเป็นจริงแล้วหลักสูตรทุกหลักสูตรดีหมด แต่อย่าลืมว่าหลักสูตรที่ออกแบบมาโดยกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละประเทศ เช่น หลักสูตรไทย หลักสูตรอังกฤษ หรือ หลักสูตรอเมริกัน ซึ่งโดยดุลยพินิจอาจจะมีการใส่วัฒนธรรมหรือสไตล์ที่เหมาะกับชาติและประเทศของเขาลงไปด้วย ซึ่งหลักสูตรอเมริกันจะให้คุณค่ากับความเป็น Individual ซึ่งเน้นให้เด็ก ๆ ได้ค้นพบตัวเอง พบความสามารถของตัวเอง ได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรัก โดยโรงเรียนมีทางเลือกทั้งกิจกรรม กีฬา ดนตรี ศิลปะ ควบคู่ไปกับการเรียนวิชาการและการเข้าสังคม เพื่อให้เด็กค้นพบตัวเอง และไปตามทางที่ตัวเองถนัด ส่วนความยากด้านวิชาการนั้นจะยากเมื่อขึ้นระดับชั้นมัธยมปลาย ซึ่งคุณจะพบว่า บางโปรแกรมของอเมริกา เช่น Advanced Placement (AP) สามารถเก็บหน่วยกิตไปมหาวิทยาลัยได้เลย (AP Capstone)

อีกอย่างหนึ่งคือ โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยมีหลายระดับ ทั้ง

 • โรงเรียนนานาชาติ ระดับท็อป Premier ของ Asia เน้นรับเด็กนานาชาติให้มีที่เรียนก่อน ค่าเทอมสูง
 • โรงเรียนนานาชาติ ระดับกลางที่ราคาเข้าถึงได้
 • โรงเรียนนานาชาติ แฟรนไชส์ ที่มีค่าเทอมสูง สำหรับครอบครัวที่มีฐานะ ซึ่งอาจไม่มีกำหนดโควต้านักเรียนไทย ทำให้มีนักเรียนไทยจำนวนมากในโรงเรียน

สุดท้ายแล้ว ผู้ปกครองอาจตัดสินใจจากงบประมาณ ค่าเทอมที่ต้องจ่ายก่อน ว่าไหวมั้ย … แล้วคัดรายชื่อโรงเรียนในระดับที่จ่ายไหวมาพิจารณา โดยอาจเลือกจากชื่อเสียง วิชาการ ว่าเพียงพอต่อการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่อยากเรียนต่อไหม และหารีวิวว่าสังคมในโรงเรียนนั้นเป็นอย่างไร สไตล์นั้นเราจะชอบไหม โรงเรียนมีจุดเด่นและดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียนอย่างไรบ้างนอกเหนือจากวิชาการ เพราะว่าโรงเรียนนานาชาติบางแห่งอาจมีระบบ Counseling ที่ดีมาก ระดับดูแลทั้งแนะแนวทางสอบเข้ามหาวิทยาลัย และดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตนักเรียนระหว่างเรียน ซึ่งมีส่วนช่วยให้เด็กสามารถผ่านการแข่งขันและสอบเข้าได้โดยมีความเครียดน้อยกว่า เพราะรู้จักการจัดการอารมณ์ค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ ระดับชั้น ในโรงเรียนนานาชาติ

 • Pre-Kindergarten คือ เนอสเซอรี่ อายุ 3 ปี   | หลักสูตรอังกฤษเรียก Pre-Nursery
 • Pre-Kindergarten 1 คือ อนุบาล 1 อายุ 4 ปี   | หลักสูตรอังกฤษเรียก Nursery
 • Pre-Kindergarten 2 คือ อนุบาล 2 อายุ 5 ปี   | หลักสูตรอังกฤษเรียก Reception
 • Kindergarten คือ อนุบาล 3 อายุ 5 ปี   | หลักสูตรอังกฤษเรียก Year 1
 • เกรด 1 คือ ป. 1 อายุ 6 ปี   | หลักสูตรอังกฤษเรียก Year 2
 • เกรด 2 คือ ป. 2 อายุ 7 ปี   | หลักสูตรอังกฤษเรียก Year 3
 • เกรด 3 คือ ป. 3 อายุ 8 ปี   | หลักสูตรอังกฤษเรียก Year 4
 • เกรด 4 คือ ป. 4 อายุ 9 ปี   | หลักสูตรอังกฤษเรียก Year 5
 • เกรด 5 คือ ป. 5 อายุ 10 ปี   | หลักสูตรอังกฤษเรียก Year 6
 • เกรด 6 คือ ป. 6 อายุ 11 ปี   | หลักสูตรอังกฤษเรียก Year 7
 • เกรด 7 คือ ม. 1 อายุ 12 ปี   | หลักสูตรอังกฤษเรียก Year 8 และเริ่มเรียน IGCSE
 • เกรด 8 คือ ม. 2 อายุ 13 ปี   | หลักสูตรอังกฤษเรียก Year 9
 • เกรด 9 คือ ม. 3 อายุ 14 ปี   | หลักสูตรอังกฤษเรียก Year 10 (อาจเริ่มสอบ IGCSE)
 • เกรด 10 คือ ม. 4 อายุ 15 ปี   | หลักสูตรอังกฤษเรียก Year 11 และเริ่มสอบ IGCSE
 • เกรด 11 คือ ม. 5 อายุ 16 ปี เริ่มเรียน AP, IB หรือ อื่น ๆ   | หลักสูตรอังกฤษเรียก Year 12 เริ่มเรียนและสอบ AS Level หรือ บางคนเรียน A Level ยาวถึง Year 13
 • เกรด 12 คือ ม. 6 อายุ 17 ปี สอบคะแนน AP, IB หรือ อื่น ๆ   | หลักสูตรอังกฤษเรียก Year 13 สอบ A Level

คุณอาจสนใจ

Report


ชอบเว็บไซต์ของเรา? ตั้งกระทู้ เขียนรีวิว หรือ บทความ หรือ สนใจลงโฆษณา ติดต่อทีมงาน Beverly-O

Written by BeverlyO

5 โรงเรียนนานาชาติ หลักสูตรอเมริกัน ในประเทศไทย

5 โรงเรียนนานาชาติ หลักสูตรอเมริกัน ในประเทศไทย

รีวิว กำไล Hermès ผู้หญิง รุ่น 'Clic H Bracelet' ราคาเท่าไร ซื้อยังไง

รีวิว กำไล Hermès ผู้หญิง รุ่น ‘Clic H Bracelet’ ราคาเท่าไร ซื้อยังไง