ใน , , , ,

วิธีเลือก โรงเรียนนานาชาติ ที่เหมาะสมให้ลูก

วิธีเลือก โรงเรียนนานาชาติ ที่เหมาะสมให้ลูก

บทความนี้ Beverly O มีวิธีเลือกโรงเรียนนานาชาติ ที่เหมาะสมให้กับลูกมาแนะนำค่ะ … คุณพ่อคุณแม่ทราบหรือไม่? ในปี 2021 ประเทศไทยมีโรงเรียนนานาชาติที่อยู่ในสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย หรือ International Schools Association of Thailand (ISAT) ถึง 128 แห่ง ซึ่งจำนวนนี้ยังไม่รวมโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในสมาคม และแปลว่าโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยมีจำนวนมากกว่านี้สิ่งที่น่าตกใจมากกว่านั้นคือจำนวน 2 ใน 3 ของ 128 โรงเรียนนี้ เป็นโรงเรียนนานาชาติที่ตั้งอยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานคร และเปิดให้บริการสถานศึกษาหลากหลายหลักสูตรแต่หากพูดถึงคำว่าโรงเรียนนานาชาติแล้ว โรงเรียนนานาชาติหลักสูตร IB หรือ International Baccalaureate เป็นที่ทราบกันว่ามีความเป็นนานาชาติมากที่สุด เพราะอะไร? มาดูเหตุผล และดูวิธีเลือกโรงเรียนนานาชาติให้ลูกกันค่ะ

คุณอาจสนใจ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติ

แรกเริ่มเดิมทีโรงเรียนนานาชาติถูกก่อตั้งขึ้นมาสำหรับบุตรหลานของมิชชันนารี, เจ้าหน้าที่สถานทูต และนักธุรกิจหรือชาวต่างชาติที่เดินทางหรือย้ายถิ่นฐานไปทำงานทั่วโลกบ่อยครั้ง จึงมีการสร้างหลักสูตร International Baccalaureate (IB) ขึ้นมา เพื่อเป็นต้นแบบหรือโครงสร้างให้โรงเรียนนานาชาติอื่น ข้อดีของระบบ IB คือ ทำให้นักเรียนทั่วโลกได้เรียนรู้สิ่งเดียวกันคร่าว ๆ (ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหน ศาสนาใด หรือปัจจัยอื่น ๆ เป็นเช่นไรก็ตาม) ทำให้ไม่ว่าจะย้ายไปประเทศไหนก็เรียนต่อได้ ไม่ต้องเริ่มเรียนใหม่ เมื่อเรียนจบสามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้หลากหลายประเทศทั่วโลก โรงเรียนนานาชาติส่วนใหญ่จึงมีการเปิดสอนหลักสูตร IB Diploma และมหาวิทยาลัยทั่วโลกก็ยอมรับประกาศนียบัตรนี้

คำแนะนำ ขั้นตอนการเลือกโรงเรียนนานาชาติให้กับลูก

เมื่อมีความจำเป็นต้องเลือกโรงเรียนนานาชาติให้กับลูก ซึ่งมีหลากหลายหลักสูตรที่เราอาจไม่คุ้นเคย การรับคำแนะนำจากคนรู้จัก หรือ คนที่เคยเรียนในโรงเรียนนั้น ๆ มาก่อนอาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ปกครอง แต่ถ้าหากเราไม่รู้จักใครเลยหรืออยากได้คำแนะนำเพิ่มเติม เรามีคำแนะนำในการเลือกโรงเรียนนานาชาติที่เหมาะสมกับลูกของคุณดังนี้ค่ะ

1. หลักสูตร

ศึกษาและตัดสินใจเลือกจากหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติ … โรงเรียนนานาชาติมีหลายหลักสูตร บางโรงเรียนอาจมีการเปิดให้บริการทางการศึกษามากกว่า 1 หลักสูตรควบคู่กันไปภายในโรงเรียนเดียว หลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติประกอบด้วย

  • หลักสูตร IB หรือ International Baccalaureate
  • หลักสูตรอเมริกัน
  • หลักสูตรสหราชอาณาจักรอังกฤษและเวลส์
  • หลักสูตรของประเทศอื่น ๆ เช่น ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สิงคโปร์, แคนาดา เป็นต้น

ตัวอย่างโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรอื่นควบคู่ไปกับ International Baccalaureate คือ โรงเรียนนานาชาติ ISB ที่เปิดสอนโดยใช้หลักสูตร American Curriculum และมีโปรแกรม International Baccalaureate ให้เลือกเรียนในเกรด 11 – 12 … ผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย สามรถตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนนานาชาติและหลักสูตรที่เปิดสอนได้ที่นี่ค่ะ

2. การรับรองหลักสูตร (Accredition)

หลังจากเลือกได้แล้วว่าลูกเรามีความชื่นชอบเหมาะไปกับโรงเรียนในหลักสูตรใด สิ่งที่ผู้ปกครองควรพิจารณาต่อไปจากรายชื่อโรงเรียนนานาชาติคือการรับรองวิทยฐานะ เพื่อเช็กดูว่าโรงเรียนผ่านการประเมินหรือรับรองการประเมินจากองค์กรใดบ้าง เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นว่าบุตรหลานของเราจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษานานาชาติ เพราะผ่านการประเมินโดยองค์กรที่มีภารกิจในการประเมินแล้ว เช่น Western Association of Schools and Colleges (WASC), the New England Association of Schools and Colleges (NEASC), the Council of International Schools (CIS) และ CfBT Education Trust

โดยปกติ โรงเรียนนานาชาติระบบอเมริกันในต่างประเทศ (นอกประเทศสหรัฐอเมริกา) จะต้องผ่านการประเมินและรับประกันจากหนึ่งในสี่องค์กรประเมินของสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Western Association of Schools and Colleges (WASC) และ New England Association of Schools and Colleges (NEASC) ซึ่งหากผู้ปกครองกำลังมองหาโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอเมริกันให้กับลูก ควรหาโรงเรียนที่มีการ Accredition จากหนึ่งในสี่องค์กรเหล่านี้ค่ะ

3. ครูผู้สอนและอาจารย์ใหญ่ รวมถึงสถานะภาพโดยรวมของโรงเรียน

โรงเรียนนานาชาติที่เหมาะสม ควรมีครูผู้สอนควรมีวุฒิที่เหมาะสมโดยตรงเช่นกัน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบุตรหลานของท่านจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน นอกจากนี้ คุณอาจพิจารณาการประกอบการโดยรวมและสภาพของโรงเรียน มีการเปลี่ยนครูผู้สอนบ่อยหรือไม่? รวมไปถึงอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนเช่นกัน เพื่อมั่นใจว่าการเรียนของบุตรหลานจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และการบริหารจัดการภายในโรงเรียนเป็นไปในสภาพที่ราบรื่นไม่มีผลต่อการศึกษาและเรียนรู้ของเด็กไม่ว่าในแง่มุมใดก็ตาม

4. ทำเลที่ตั้ง

โรงเรียนนานาชาติมักมีเวลาเปิดเรียนแตกต่างจากโรงเรียนปกติเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหารถติดในเวลาเร่งด่วนบนท้องถนน โรงเรียนนานาชาติบางแห่งเริ่มเรียนในเวลา 07.30 . และเลิกเรียนในช่วงเวลาประมาณ 14.00 – 14.30 . สิ่งที่ผู้ปกครองควรพิจารณาคือเส้นทางในการเข้าถึงโรงเรียน รถติดหรือไม่ ระยะทางมีความเหมาะสมที่จะทำให้เด็กนักเรียนไม่เหนื่อยจนเกินไป มีสภาพพร้อมสำหรับการเข้าเรียน ซึ่งจะทำให้บุตรหลานของท่านเข้าเรียนพร้อมสภาพร่างกายและจิตใจที่มีความสุข

5. กิจกรรมเสริม การสนับสนุน และการให้คำแนะนำ

กิจกรรมเสริม เช่น กิจกรรมนอกเหนือหลักสูตร การช่วยเหลือสังคม เป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง แต่ละโรงเรียนมีแนวทางในการส่งเสริมการทำกิจกรรมที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการสนับสนุนหลักสูตร เช่น การให้การดูแลหรือสนับสนุนนักเรียนที่ต้องการการ Support หรือ Assistant เพิ่มเติม รวมไปถึงการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาผู้ปกครองคุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เป็นอีกหนึ่งส่วนในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนนานาชาติให้กับบุตรหลานของท่านเช่นกัน

6. ขนาดของโรงเรียนและจำนวนเด็กในชั้นเรียน

เด็กบางคนอาจมีความสุขและมั่นใจในบรรยากาศโรงเรียนขนาดเล็กหรือชั้นเรียนที่มีจำนวนเด็กน้อยกว่า และเด็กบางคนอาจรู้สึกสบายกับการเรียนในโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากกว่าและมีขนาดโรงเรียนใหญ่กว่า เป็นอีกสิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองควรศึกษาอุปนิสัยของบุตรหลานและเลือกบรรยากาศที่บุตรหลายของท่านมีความสุขในการเรียนค่ะ

7. ศิษย์เก่าจบแล้วไปต่อที่ไหน

แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากเพราะโรงเรียนนานาชาติบางแห่งอาจเผยแพร่ข้อมูลเป็นการภายใน แต่ในปีปัจจุบันก็เริ่มมีโรงเรียนนานาชาติหลายแหล่งเปิดเผยข้อมูลมหาวิทยาลัยที่ศิษย์เก่าได้เข้าเรียนต่อ แม้ว่าอาจจะไม่ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดแต่ก็สามารถทำให้ผู้ปกครองสามารถดูรายชื่อคร่าว ๆ และทิศทางที่นักเรียนของโรงเรียนนานาชาติแห่งนั้นจะไปต่อได้ค่ะ

ระดับชั้นโรงเรียนอินเตอร์ หลักสูตรต่าง ๆ

อายุ (ปี) ระบบไทย ระบบ US ระบบ UK
(เฉพาะอังกฤษ)
Key Stage
(เฉพาะอังกฤษ)
2.6+ เนอร์สเซอรี่ Nursery Pre-Nursery Early Years Foundation
3-4 อนุบาล 1 Pre-K 1 Nursery Early Years Foundation
4-5 อนุบาล 2 Pre-K 2 Reception Early Years Foundation
5-6 อนุบาล 3 Kindergarten Year 1 KS 1
6-7 ป. 1 Grade 1 Year 2 KS 1
7-8 ป. 2 Grade 2 Year 3 KS 2
8-9 ป. 3 Grade 3 Year 4 KS 2
9-10 ป. 4 Grade 4 Year 5 KS 2
10-11 ป. 5 Grade 5 Year 6 KS 2
11-12 ป. 6 Grade 6 Year 7 KS 3
12-13 ม. 1 Grade 7 Year 8 KS 3
13-14 ม. 2 Grade 8 Year 9 KS 3
14-15 ม. 3 Grade 9 Year 10 KS 4 (IGCSE, Fifth Form)
15-16 ม. 4 Grade 10 Year 11 KS 4 (IGCSE, Fifth Form)
16-17 ม. 5 Grade 11 Year 12 KS 5 (A Level, Sixth Form)
17-18 ม. 6 Grade 12 Year 13 KS 5 (A Level, Sixth Form)
สอบ GAT/PAT SAT A-Level

กระทู้ที่คุณอาจสนใจ

รายงาน


ชอบเว็บไซต์ของเรา? ตั้งกระทู้ เขียนรีวิว หรือ บทความ หรือ สนใจลงโฆษณา ติดต่อทีมงาน Beverly-O

กระทู้โดย BeverlyO

คุณคิดอย่างไร?

รวม ข้อดี VS ข้อเสีย โรงเรียนนานาชาติ จากประสบการณ์

รีวิว ข้อดี VS ข้อเสีย โรงเรียนนานาชาติ จากประสบการณ์

รวมรายชื่อ โรงเรียนนานาชาติหลักสูตร IB ในประเทศไทย

รวมรายชื่อ โรงเรียนนานาชาติหลักสูตร IB ในประเทศไทย